De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Estore Solutions en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid,
geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot,
indirecte of gevolgschade of schade, of welke schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Estore Solutions staan. We hebben geen controle over de natuur,
inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden verwoord.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Estore Solutions neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor,
de website is tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle.

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Estore Solutions and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Estore Solutions. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Estore Solutions takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.